Най-тъмното от мене си замина.
Най-светлото тепърва предстои.